วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

Artificial City ตอนที่ 12