วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

Artificial City ตอนที่ 14