วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

Artificial City ตอนที่ 15