วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

Artificial City ตอนที่ 19