วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

Cracow Monsters ตอนที่ 1